Kompletní ceník likvidace odpadů, doprava stavebních materiálů v Praze a okolí

 
 
 

 
Ceník v pdf

Ekologická likvidace a odvoz odpadů
Petr Kukla – PAKK
Oprávněná osoba k nakládání s odpady pod Čj. S-MHMP-578228/OZP-VIII-144/R-194/2014/Ži
identifikační číslo zařízení pro likvidaci odpadu CZA 00097
ID schránky: mvc3nj5
tel. 777 12 12 21
www.odpad-kontejnery.cz