Výkopové práce a zemní práce Praha 6

 
 
 

 
Firma PAKK zajišťuje nejenom odvoz odpadů, prodej a přepravu stavebních materiálů, ale provádí i výkopové a stavební práce stavebními stroji značky BOBCAT. Používáme minibagr Bobcat E 16 s několika druhy lžic.

Minibagrem provádíme výkopy základů domů, různých staveb, plotů, elektrických a jiných přípojek, svahování terénu, výkopy sklepů, bazenů, jímek, kopání podél obvodových zdí, drenáže, bourání a demolice zdí a příček hydraulickým kladivem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě nedostatku okolní zeminy pro vyrovnání jsme schopni zajistit vhodnou ornici pro tyto terénní úpravy. Kromě hrubých úprav bagrem provádíme ručně i jemné terénní úpravy včetně osetí trávou. Mimo terénních úprav nabízíme i další práce spojené s úpravami zahrad, jako je přemisťování velkých kamenů při tvorbě skalky nebo výkopy pro okrasná zahradní jezírka a fontány, vytrhání starých stromů, keřů včetně pařezů a kořenů, hloubení děr prosadbu stromů a keřů, s přídavným vrtákem je možno vrtat díry na sloupky.

Tyto práce jsme schopni provádět ve velmi stísněných podmínkách, kde se jiná technika nedostane. Na průjezd stroje potřebujeme otvor min. šířka 98 x výška 217 cm. Dále pracujeme se smykovým nakladačem Bobcat 175. Se strojem provádíme úpravy zahrad, stavební práce, nakládky, zahrnování, vyvážení materiálů, úklid sněhu, práce s hydraulickým kladivem. Odvoz vybagrovaného materiálu zajišťujeme vozy Avia 2–10 m3.

 
 
 
 
Hodinové sazby: slevy a přirážky se řeší individuálně dle podmínek u zákazníka (slevu lze uplatnit u vícedenní práce, u prací nevyžedující vysoké nároky na přesnost apod. (příplatky za ztížené pracovní podmínky, zhoršený příjezd, nebezpečný výkop apod.)

Smykový nakladač:
600 Kč/hod.
Pásový minibagr:
600 Kč/hod.
Doprava stavebních strojů: paušál přistavení 1000 Kč (přistavení a odvoz)
Sazby jsou uváděny bez DPH

Hodinové sazby lze upravit v závislosti na objemu a délce vykonávaných prací.
Pracujeme na celém území Prahy, specializace na Prahu 6 a okolí.

Technické údaje:

Minibagr E 16

Lžíce se zuby šíře 23 cm
Lžíce se zuby šíře 50 cm
Hydraulická svahovací lžíce bez zubů šíře 100 cm
Výška 2157 mm
Délka 1644 mm
Šířka 980 mm
Maximální rypná hloubka 2400 mm

Bobcat S 175 SJC

Kombinovaná lopata se zuby šíře 173 cm
Základní lopata hladká šíře 173 cm
Paletizační vidle délky 91 cm
Délka s lopatou 3309 mm
Šířka s lopatou 1727 mm
Výška 1938 mm
Výsypná výška 3002 mm

Příklad: Výkop na bazén

Velikost výkopu 6 x 4 m o hloubce 1,7 m. Celkem nakopáno cca 40,8 m3 x 1,3 (koeficient navýšení – zemina nabývá)
= 53 m3 / 2 m3 (kontejner avia) = cca 26 kontejnerů x 1300 Kč = 33 800 Kč
Práce 2 dny bagrování po 6 mth = 7 200 Kč
Nakládka + vykládka, doprava 1x = 1 000 Kč